LUBLIN

"
Forum Alpha Lublin
}
Sobota, 2 marca 2024
Aula Caritas
Lublin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 - wjazd od Alei Unii Lubelskiej 15
Pakiet konferencyjny: 30 zł (udział, przerwy kawowe) UWAGA: w tym momencie nie ma już możliwości zamówienia obiadu

Czym jest Alpha?

Alpha jest jednym z najlepszych współczesnych programów ewangelizacyjnych. Jakość materiałów, gościnność i brak presji w dzieleniu się Ewangelią pomagają uczestnikom odkryć bardziej osobisty wymiar relacji z Bogiem i wejść w przyjazne środowisko wsparcia wzrastania w wierze.

Organizatorami Forum Alpha w Lublinie są:

 • Archidiecezja Lubelska
 • Stowarzyszenie Alpha Polska

Patronat medialny: „Gość Niedzielny”

Podczas Forum pokażemy na konkretnych przykładach, jak Alpha:

pomaga odkrywać chrześcijański sens życia,

inspiruje i rozwija wspólnoty i parafie,

prowadzi do przemiany kultury parafii od konserwacji do misji,

stwarza płaszczyznę współpracy duszpasterzy oraz ich świeckich współpracowników,

podsuwa metody opowiadania Ewangelii młodym,

pozwala dotrzeć do obojętnych i oddalonych od Kościoła.

Program

Forum Alpha

 

 • 9 :00 – Recepcja
 • 9:30 – Bp Adam Bab: Przywitanie uczestników i modlitwa
 • 9:45 – Bp Adam Bab: „Od konserwacji do misji: duszpasterskie nawrócenie parafii”
 • 10:00 – Anna Pęcak (Dyrektor Krajowego Biura Alpha Polska): „Czym jest Alpha?”
 • 10.20 – Jakub Wachnik (siatkarz klubu Bogdanka LUK Lublin): „Przyjmujący na Alphie – historia przemiany”
 • 10:35 – Luiza Cybulska (Wspólnota Chemin Neuf w parafii Opatrzności Bożej / Warszawa-Wesoła), Maciej Tabor (Krajowe Biuro Alpha Polska, lider wspólnoty Strumienie Wody Żywej / Bochnia), Jacek Dziedzina: „Alpha: parafialna strategia ewangelizacji i ścieżka liderów”
 • 11:05 – s. Anna Bieńkowska (Chemin Neuf/KUL): „Pięć witamin dla parafii i wspólnoty”
 • 11:35 – Ks. Waldemar Sądecki (proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie), ks. Adam Kaczmarczyk (parafia Chrystusa Króla w Kielcach) i Jacek Dziedzina („Gość Niedzielny”): „Parafia jak system operacyjny”
 • 12:05 – Przerwa kawowa
 • 12:35 – Maria González-Dyne (Alpha International – zastępca dyrektora d.s. rozwoju Alphy w kontekście katolickim): „Kościół katolicki i Alpha”
 • 13.05 – Monika Dobrzańska (Wspólnota Miasto Dawida / Lublin), Andrzej Bulicz (Wspólnota W Jego Ręku / Zamość), Joanna Drążkiewicz (Wspólnota Galilea / Lublin), Jacek Dziedzina (Alpha Polska / „Gość Niedzielny”): „Jak Alpha ożywia wspólnotę?”
 • 13:35 – Gabriela Kania, Adam Batorski i Tomasz Siwczuk (Wspólnota W Jego Ręku / Zamość): „Ewangelia dla pokolenia Alpha”
 • 14:00 – Małgorzata i Paweł Knapikowie (Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa / Tarnów): „Inwestycja w relacje – Kurs Małżeński Alpha”
 • 14:20 – Rafał Kuśmierczyk (Parafia św. Maksymiliana Kolbego / Lublin): Regionalne Centrum Alpha w Lublinie
 • 14:30 – Obiad
 • 15:00 – Czas relacji: spotkanie z regionalnymi i krajowymi liderami Alpha
 • 16:00 – Modlitwa, zakończenie

Patronat medialny

 

"Gość Niedzielny"

Zapraszają na Forum

 

Goście

Forum Alpha

Bp Adam Bab

Od maja 2020 biskup pomocniczy lubelski. Pochodzi z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1999. Służył w kilku parafiach jako wikary, rektor i proboszcz; Ukończył studia doktoranckie na KUL w zakresie teologii pastoralnej i katechezy. Jego służba od wielu lat jest związana z duszpasterstwem młodzieży. Pełni funkcję konsultora Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. W archidiecezji lubelskiej jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, należy do Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, jest asystentem kościelnym Ruchu Solidarni z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”.

Maria González-Dyne

Maria pochodzi z Hiszpanii Jest mężatką i matką trojga dorosłych dzieci. Razem z mężem, Jose, pracowała dla dużych organizacji kościelnych: Caritas, Manos Unidas, CAFOD. Swoją pierwszą Alphę przeżyła z mężem przed 25 laty w Kenii. W Alpha International pełni funkcję zastępcy dyrektora do spraw rozwoju Alphy w Kościele Katolickim oraz dyrektor Alpha w kontekście katolickim w regionie EMENA (Europa, Bliski Wschód, północna Afryka). "Naprawdę nasz Kościół jest bardzo żywy, a Duch Święty wieje mocno, podsycając płomienie w sercach i budząc nowe charyzmaty i inicjatywy. Alpha jest jeszcze jednym narzędziem do dyspozycji Kościoła, aby dotrzeć do ludzi, którzy są najdalej w wierze. Nic nie cieszy nas bardziej niż łączenie sił i współpraca z innymi organizacjami i ruchami na rzecz nowej ewangelizacji." - mówi Maria.

Siostra Anna Bieńkowska

Siostra Anna jest współzałożycielką polskiej gałęzi wspólnoty Chemin Neuf (Nowa Droga). Z zawodu lekarka - obecnie zarządza najstarszym domem akademickim KUL-u przy ulicy Niecałej w Lublinie, oddanym pod opiekę wspólnocie. Prowadząc akademik, odkryła, że wielu mieszkających w nim studentów jest wierzących, ale nie praktykują, są też tacy, którzy otwarcie mówili, że są niewierzący, natomiast ciągle poszukują. Pomyślała, że trzeba im zaproponować coś, co skłoni ich do zadawania pytań, do szukania Pana Boga. Zaprosiła ich więc na Alphę - narzędzie wypróbowane przez wspólnotę Chemin Neuf w jej duszpasterstwach i parafiach. W swojej konferencji siostra Anna podzieli się refleksjami na temat kryteriów zdrowej wspólnoty i parafii.

ks. Waldemar Sądecki

Ks. dr Waldemar Sądecki - wyświęcony w 1996 roku; doktor teologii duchowości. Był wikarym w parafii pod wezwaniem św. Brata Alberta w Puławach, a następnie służył jako kapelan Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Misericordia". Od 2011 roku jest proboszczem w lubelskiej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. O Alphie mówi: "Obserwuję ludzi, którzy wchodzą pierwszy raz na kurs Alpha i są po prostu zszokowani: jak to, takie rzeczy w parafii się dzieją? Parafia kojarzy im się z nudą, smutkiem, chłodem, niezbyt posprzątaną salą o nieświeżym zapachu. Natomiast kiedy widzą przygotowane, ustrojone stoły, mnóstwo ludzi mło­dych czy takich w sile wieku, nie zrezygnowanych i nie przestraszonych, tylko wesołych, to niektórzy wycofują się, mówią, że to chyba pomyłka albo jakieś przyjęcie rodzinne. Trudno stwierdzić, jak to działa, ale uważam, że to jest bezcenne."

Joanna Drążkiewicz

Alpha? W 2010 postawiła na mojej drodze wspólnotę Galilea, w której jestem do dziś. W 2016 dzięki Alpha rozpoczęłam posługę ewangelizacyjną. W 2019, jakkolwiek to zabrzmi, Alpha zaprowadziła mnie do więzienia. Na co dzień: żona, matka i babcia, która po pracy z przyjemnością zajmuje się ogrodem. A gdy uda się wygospodarować dzień lub dwa, wyjeżdża z mężem na górskie wędrówki. We wspólnocie posługuje jako animator, formator i wstawiennik. Od 2019 koordynuje Alpha w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Anna Pęcak

Od stycznia 2024 dyrektor Biura Krajowego Alpha. W 2010 roku uczestniczyła w swojej pierwszej Alphie, a od 2013 roku angażuje się w organizowanie, prowadzenie i głoszenie na kursach Alpha w Tarnowie, Dębicy, Ropczycach, Gorlicach, Nowym Sączu, Okulicach. 20 lat swojego życia zawodowego spędziła w Akademii Tarnowskiej (dawna PWSZ) gdzie pracowała jako doradca zawodowy, coach, projektant kariery. Tworzy i realizuje projekty finansowane ze środków zewnętrznych. Od 2020 roku współpracuje z tarnowską Fundacją Alegoria, realizując program "Od Łez do Łaski" skierowany do osób dotkniętych przemocą: www.grieftograce.pl. Od 2017 roku współprowadzi rekolekcje "Winnica Racheli", w których uczestniczą osoby doświadczające skutków podjętej przez siebie decyzji aborcyjnej.

Rafał Kuśmierczyk

51 lat, mąż i ojciec, 4 dzieci. Z wykształcenia historyk, zajmował się historią religijności w okresie soboru trydenckiego. Praktycznie od lat 90-tych zaangażowany w odnowę parafii i ewangelizację, związany ze wspólnotą Misja Enchristo. Od 1999 r. uczestniczy i przygotowuje Alpha w lubelskiej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe.

Jacek Dziedzina

Zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Gość Niedzielny"; członek zarządu Stowarzyszenia Alpha Polska. Studia z socjologii ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował m.in. w Instytucie Kultury Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie. Laureat nagrody Grand Press 2011 w kategorii Publicystyka. Autor reportaży zagranicznych, m.in. z Wietnamu, Libanu, Syrii, Izraela, Kosowa, USA, Cypru, Turcji, Irlandii, Mołdawii, Białorusi i innych. Autor książek, m.in. „Mocowałem się z Bogiem” (wywiad rzeka z ks. Henrykiem Bolczykiem) i „Psycholog w konfesjonale” (wywiad rzeka z ks. Markiem Dziewieckim). Obszary specjalizacji: analizy dotyczące Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, a także wywiady i publicystyka poświęcone życiu Kościoła na świecie i nowej ewangelizacji.

Andrzej Bulicz

Mąż Marty, ojciec Jakuba i Julii. Mieszka i pracuje w Tomaszowie Lubelskim. Z wykształcenia teolog, z zawodu nauczyciel. Od 1992 roku zaangażowany w Odnowę Charyzmatyczną. W latach 1992-2005 - lider wspólnoty Odnowy w Tomaszowie Lubelskim. Od 2005 roku związany z katolicką charyzmatyczną wspólnotą "W Jego Ręku" w Zamościu. Wieloletni lider pomocniczy, obecnie jeden z koordynatorów w Radzie Wspólnoty. Od początku związany z posługą uwielbienia oraz prowadzeniem spotkań modlitewnych. Mówca podczas wielu spotkań, konferencji i rekolekcji. Prowadzi warsztaty w ramach posługi uwielbienia. Od 2010 roku zaangażowany w prowadzenie Alpha dla dorosłych i młodzieży oraz prowadzenie szkoleń przygotowujących zespoły Alpha. Członek Stowarzyszenia Alpha Polska.

Małgorzata i Paweł Knapikowie

Małżeństwo z niemal 16-letnim stażem, rodzice Franciszka, Sary, Marii i Antoniego. Formują się w Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie. Swoją Alpha przeżyli w 2010 roku. W 2020 roku brali udział w Kursie małżeńskim, a następnie prowadzili edycje kursu. Małgorzata - zaangażowana żona i mama, opiekunka ogniska domowego, księgowa. Paweł - ojcostwo to jego pasja, cywilny pracownik Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, Członek Zarządu Stowarzyszenia Alpha Polska, odpowiedzialny za Alpha we wspólnocie.

Tomasz Siwczuk

Ojciec Antosia, Jasia i Zosi i od 15 lat mąż Anny. Zaangażowany w życie Kościoła, lider Wspólnoty w Jego Ręku z Zamościa. Odważne wizje dotyczące Kościoła realizuje głównie służąc we wspólnocie. To daje mu największą radość i motywację w życiu. Inicjator Alpha w Zamościu, którą wspólnota prowadzi już 14 lat.

Maciej Tabor

mąż Bożeny, ojciec Michała i Dominika. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krajowym Biurze Alpha Polska odpowiada za koordynację rozwoju Alphy. Jest liderem wspólnoty „Strumienie Wody Żywej” w Bochni (diecezja tarnowska) oraz prezesem Chrześcijańskiej Fundacji SEMEIA. Służy jako koordynator Alpha w parafii oraz w więzieniu. Jego pasją jest wykorzystywanie Alphy dla uwalniania potencjału społeczności parafialnych i formowania liderów; lubi chodzić i biegać po górach.

Luiza Cybulska

Szczęśliwa córka Jedynego Króla, żona jednego męża, mama jednego syna. Z zawodu i wykształcenia księgowa, z zamiłowania od kilku lat pasjonatka życia. Bardzo cenię relacje z ludźmi. Myślę, że w życiu zawsze chodzi o Miłość. A jedyną drogą dla nas jest szukanie Jedności. Od urodzenia jestem mieszkanką Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Od 7 lat czuję się współodpowiedzialna za to, co się w niej dzieje. Moje uczniostwo zaczęło się właśnie wtedy – od kursu Alpha. Od dwóch lat jestem odpowiedzialna za Alpha w Parafii oraz współodpowiedzialna za nową inicjatywę – „Spotkania dla kobiet”.

Monika Dobrzańska

Od 27 lat szczęśliwa mężatka; mama dwójki dorosłych dzieci. Pracuje jako nauczycielka w przedszkolu. Kocha taniec ludowy i balet. Jej droga poznania Boga zaczęła się od przeżycia Alphy. Od 5 lat związana z lubelską wspólnotą Miasto Dawida.

miejsce

Aula Caritas

Aleja Unii Lubelskiej 15, 20-105 Lublin